La tipologia del socis es molt variada de manera que la única forma de homogeneïtzar totes les diferents circumstancies es establir un ordre unipersonal. A qui l'hi toca per ordre te la possibilitat de organitzar-ho com ell cregui que sigui millor.

torn d'anfitrions

com funciona