curs 2014-2015

186 - 20140926, 26 Setembre 2014(Lales Puig)

187 - 20141024, 24 Octubre 2014, (Josep Mº Pallàs)

188 - 20141121, 21 Novembre 2014, (Tereta Escalas)

189 - 20150123, 23 Gener 2015 (Montse Bigas)

190 - 20150227, 27 Febrer 2015 (Santi Marimón)

191 - 20150410, 10 Abril 2015 (Joaquim Nogués)

000 - 20150424, 24 Abril 2015 (ANULADA)

000 - 20150529, 29 Maig 2015 (ANULADA)

000 - 20150703, 3 Juliol 2015 (ANULADA)

192 - 20150717, 24 Juliol 2015 (Anna Cabré)

193 - Curs 15/16 (Montserrat Correig)

torn d'anfitrions

futurs ponents:

Ferran Iniesta (?)Professor d'història de l'Àfrica

 

Teresa Malagarriga

Ana Díaz-Plaja Taboada

Martí Crespo

Jaume Solà

Màrius Quintana

Jaume Soler

.
"Tallers de música per a pares"

"Literatura femenina"

"Gibraltar: tres-cents anys de conflicte amb Espanya i de ..."

"L’aigua, un bé públic?"

"Visita al Pavelló Mies"

."La participació popular a la política"

.