Antoni Farrés

 

 

Entrevista Segon trimestre 1996

Debat 16 d'abril de 1999 amb el president de Localret Antoni Farrés