Eulàlia Sariola, art i vida, Valldoreix (Lales i Ricard), 26 Novembre 2004

002 003 004 005
006 007 008 009
01 010 011 012