Conxa Oliu

Directora de Col·lectius, Xarxa d'agents i Banca associada del Banc Sabadell