Ferran Requejo

Tema: Les eleccions


Catedràtic de Ciència Política. Universitat Pompeu Fabra
http://recerca.upf.edu/griip/directori-dcpis/directori.php?id=45&lang=ct
Membre de la Junta Electoral Central
http://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/JuntaElectoralCentral/InfoGen


Publicacions més recents
Requejo Coll, Ferran (2005), Multinational Federalism and Value Pluralism. Routledge, London and New York
Requejo Coll, Ferran (2005), Democracy, Nationalism and Multiculturalism . Routledge, London and New York (edit with R Maiz)
Requejo Coll, Ferran (2001), Democracy and National Pluralism. Routledge, London - New York (trad cast Democracia y Pluralismo Nacional, Ariel, Barcelona 2002)
Enllaços relacionats
http://www.iceta.org/2004/12/la-proposta-de-llei-electoral-de.html
http://www.observatoridelestatut.net/index.php?author=6
http://spanish.safe-democracy.org/author/ferranrequejo/
http://www.tribuna.cat/Entrevista/Entrevista/Aquest_Estatut_no_d%F3na_un_gir_important_en_l%92autogovern_i_el_finan%E7ament_de_Catalunya/