Francesc Vilanova i Vila-Abadal

Francesc Vilanova i Vila-Abadal (n. 1962)

Especialitzat en història contemporània de Catalunya. Les seves investigacions giren al voltant de dos temes fonamentals: l’exili català de 1939 i el primer franquisme. Ambdòs àmbits es troben interrelacionats, en la mesura que s’alimenten mutuament, almenys fins l’any 1948. Pel que fa a l’exili, les investigacions es centren en els aspectes polítics de l’èxode i el paper d’un dels seus personatges cabdals: Carles Pi i Sunyer. A banda d’això, també s’ha interessat per l’any 1939 com a any zero d’aquest exili i, a la vegada, de la instal·lació del règim franquista a Catalunya..

Sobre el primer franquisme a Catalunya, les seves investigacions s’han centrat en aspectes repressius (l’aplicació de la Llei de Responsabilitats Polítiques) i político-culturals (la recepció del franquisme per part d’alguns elements de la dreta catalanista, etc.).

També treballa a cavall de la història política i de la cultura en la Catalunya del segle XX, amb un interès molt especial per algunes figures intel·lectuals del segle, com són Ramon d’Abadal i de Vinyals o Jordi Rubió i Balaguer.

Per altra banda, s’ha dedicat a l’edició de textos originals (epistolaris, dietaris...) de personatges centrals de la política catalana: Carles Pi i Sunyer, Ramon d’Abadal, Raimon d’Abadal i Calderó...

CURRÍCULUM PROFESSIONAL

Recerca, llibres, publicacions

La Barcelona franquista i l´Europa totalitària (1939 - 1946)


 

Francesc.Vilanova@uab.es <Francesc.Vilanova@uab.es>