Jaume Sobrequés i Gallicó


Jaume Sobrequés i Callicó (Girona 1943) és catedràtic d'Història de Catalunya a la Universitat Autònoma de Barcelona i director del Museu d'Història de Catalunya. Va ser senador (1977-1982) i diputat al Parlament de Catalunya (1988-1995), i membre de la Comissió dels Vint que va redactar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (1978-1979). És autor, entre moltes altres obres, de La guerra civil catalana del segle XV (Barcelona, 1973), en col·laboració amb S. Sobrequés i Vidal; El pactisme a Catalunya (Barcelona, 1982); L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (Barcelona, 1982), en col·laboració amb S. Riera i Viader; El restabliment de la Generalitat de Catalunya; Diari de sessions de l'Assemblea de Parlamentaris, 1977 (Barcelona, 1981); Història d'una amistat. Epistolari de Jaume Vicens i Vives i Santiago Sobrequés i Vidal, (Barcelona, 2000), Antoni Rovira i Virgili, història i pensament polític (Barcelona, 2002), El triomf de la memòria. La manifestació de l'Onze de setembre de 1977, amb Manel Risques i David Ballester (Barcelona, 2002), i La fi del silenci. El restabliment de la Generalitat i el retorn de Tarradellas (Barcelona, 2002).


Societat Catalana de Geografia

google