Joan Campàs Montaner

Curriculum

 

Cursos d'art en línea : http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/artuoc.htm


FORMACIÓ ACADÈMICA

1977, Llicenciat en Filosofia i Lletres, Especialitat Filosofia Pura, per la Universitat de Barcelona

1981, Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona.

2005, Doctor en Història contemporània per la Universitat de Barcelona. Tesi doctoral: El paper d'Internet en la cultura emergent del món actual (1945-2003). Instal·lacions interactives, Net.art i hipertextos en línia com a estudis de cas. Director de tesi: Dr. Gabriel Ferraté Pascual. En línia a http://www.tdx.cesca.es/TDX-0510105-120517/


SITUACIÓ PROFESSIONAL

Organisme: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Estudis: Humanitats

Categoria professional i data d'inici: Professor titular d'art i hipertext. Des del 1996

Adreça postal: Av. Tibidabo 39-43. 08035 Barcelona

Telèfon: 93 254 21 30

ACTIVITATS PROFESSIONALS ANTERIORS

De 1969 a 1976, professor de Grec i Filosofia al nocturn del Col·legi de Jesuïtes de Casp (Barcelona)

De 1977 a 1982, professor d'Història i Art al nocturn del Col·legi de Jesuïtes de Casp (Barcelona).

Catedràtic numerari de Geografia i Història, des del 1982, mitjançant oposició de torn lliure. Actualment en excedència.

De 1982 a 1995, catedràtic d'Història a l'I.B. Rafael Casanova de Sant Boi de Llobregat.

De 1995 a 1996, cap del departament de metodologia i didàctica de la Universitat Oberta de Catalunya.

ACTIVITAT DOCENT

Formació inicial i permanent del professorat de secundària

Professor de didàctica de les Ciències Socials del CAP d'Història de l'ICE de la Universitat de Barcelona. Des del curs 1986-87 fins el 1994-95.

Professor del curs-seminari sobre Didàctica de les Ciències Socials, impartit a les primeres Jornades de Camps d'Aprenentatge, organitzades pel Servei de Programes i Serveis Educatius de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educatives del Departament d'Ensenyament. L'Espluga de Francolí, juny de 1991.

Professor del curs La vida quotidiana a la Catalunya medieval a través de l'art, organitzat per l'ICE de la Universitat de Barcelona i inclòs en el Pla de Formació Permanent de la Subdirecció General de Formació Permanent de la Direcció General d'Ordenació Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Feber-abril 1994, febrer-març 1995 i setembre 1995.

Professor del curs Tarraco, la ciutat romana, organitzat pel Camp d'Aprenentatge de Tarragona i l'ICE de la Universitat Rovira i Virgili, i inclòs en el Pla de Formació Permanent del Professorat no Universitari. Museu Arqueològic de Tarragona. Gener 1995.

Ensenyament universitari

Assignatura: Història de l'Art Universal. Del curs 1997 fins el 2003. UOC.

Assignatura: Història de l'Art II. Del curs 2004 fins a l'actualitat

Assignatura: L'Hipertext en Humanitats. Del curs 1998 fins a l'actualitat. UOC.

Assignatura: L'art digital. Del curs 2004 fins a l'actualitat. UOC

Assignatura: Història de les idees estètiques. Del curs 1998 fins el 2001. UOC.

Curs d'estiu: Picasso en Hipertext. 1999-2001. UOC.

Curs d'estiu: Leonardo da Vinci. De la natura naturans a la natura naturata. Estiu 2000. UB.

Curs d’estiu: El món simbòlic de Gaudí. Estiu 2002. UOC

Curs d’estiu: Sóm el que mengem. Les cultures alimentàries. Estiu 2002-2003-2004-2005. Hivern 2003-2004-2005. UOC

Postgrau: Art i estètica. Formació continuada. UOC. Curs 2.000 i 2001.

Postgrau: Edició electrònica. Formació continuada UOC. Curs 1999 i 2000.

Curs d'extensió universitària: Edició digital. Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya i Balears. Curs 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003.

Curs de primavera: El Net.art. Escola Municipal d'Art Gaspar Camps.Igualada. 2006

· http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/CursimmersioNetart.ppt

· http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/Curshipertextual