Jordi Sala

Jordi Sala i Casarramora
Jordi Sala Casarramona és Llicenciat en 
Econòmiques i Geografia i Història per la Universitat 
de Barcelona, i diplomat en estudis de mercat.
La seva activitat professional se centra en l’àrea de 
l’agricultura, especialment en el camp del
desenvolupament rural. Al llarg de la seva vida
professional ha ocupat diversos càrrecs de 
responsabilitat; cap de l’Obra Agrícola de la Caixa 
de Pensions (1985 – 1990), cap del Departament de
Desenvolupament Rural i Medi Ambient de la
Fundació La Caixa (1990 – 1995), i  Director General 
de Planificació i Educació Ambiental del Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
(2002-2004).
Va participar en la implantació del programa Leader 
I de desenvolupament rural a l’illa de Menorca, a
més de ser un dels experts de la Unió Europea en 
aquesta àrea.
Fou director de l’àrea d’Agricultura i Medi Ambient
del Centre d’Estudis Econòmics i Socials, i  membre 
de l’Associació Catalana de periodistes i escriptors 
agraris de Catalunya, de la qual en fou president
durat 10 anys. llegir més»

 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/jordi-sala-director-general-de-desenvolupament-rural/audio/810746/

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/284925/ca/director-general-desenvolupament-rural-jordi-sala-inaugura-jornada-lagricultura-ecologica-eina-rural.do