Josep Maria Carrera

 


Arquitecte, ha treballat a diversos organismes públics, entre els quals l'Ajuntament de Barcelona,
i actualment ho fa a l'IET, Institut d'Estudis Territorials.

Director de planejament de l’Institut d’Estudis Territorials (IET) de la Generalitat de Catalunya
http://www.ietcat.org/


Publicacions
Aproximació a l’estructura espacial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Diferents maneres d’ocupar el territori
Papers regió metropolitana de Barcelona, 36, maig 2002

El títol de la seva xerrada és "Escenaris del mercat de treball, la demografia i l'habitatge a Catalunya".