Júlia Montserrat

júlia Montserrat Codorniu
És doctora en Economia per la Universitat de Barcelona. Docent, consultora i investigadora en l’anàlisi econòmica de les polítiques socials i membre de la xarxa d’experts de la UE en l’àrea de protecció social. Els seus darrers treballs estan relacionats amb l’àmbit de les pensions i en l’atenció a les persones en situació de dependència. Va participar en la redacció del Llibre Blanc d’atenció a la dependència. Ha estat membre del Consell assessor de la Llei de Serveis Socials de Catalunya, del Consell assessor de la Taula del Tercer Sector i del Consell assessor de Polítiques Socials i Familiars de la Generalitat. Té nombroses publicacions en llibres, revistes tècniques i mitjans de comunicació relacionats amb els temes de protecció social des de la vessant econòmica.

 

http://www.foessa2014.es/informe/detalle_autores.php?id_autor=146

http://www.social.cat/opinions/autor/julia-montserrat-codorniu