Montserrat Bigas



BIGAS, M. i CORREIG, M. (eds) Didáctica del lenguaje en la Educación Infantil,Síntesis, Madrid, 2000..


Milian Gubern, Marta i Montserrat Bigas Salvador: Anàlisi morfolèxica dels noms de planta, Universitat de Barcelona, 1983 (Joan Veny Clar), Tesina.

Candidatura de Gent pel Progrés de Tiana



http://fced.udg.es/instituts/irqv/xciii/g15/grei.htm
http://www.xtec.es/sgfp/lectoescriptura/ponencies/
http://www.uam.es/centros/stamaria/miswebs/programas/Habilidades%20II.doc