Muriel Casals


27 de novembre 2009
Muriel Casals. Professora de Fonament de les Anàlisis Econòmiques. UAB


Algunes preguntes sobre el paper de la immigració


http://www.observatoridelestatut.cat/index.php?blog=18&p=258&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://www.tribuna.cat/noticies/historia/21-Historia/82424