Rosa Collado Bascompte

Directora de l'empresa d'edició i comunicació visual ACV

http://www.acvglobal.com/